mandag 12. august 2013

VELKOMMEN TIL FAGKONFERANSE!

Det er med glede vi på vegne av Institutt for forming og formgiving inviterer til fagkonferanse. 75 år på Notodden er verdt å markere! Vi står overfor nye store utfordringer og valg i et komplekst, globalt og uforutsigbart samfunn. Fagfeltet mener at estetikk og utdanning er viktigere enn noen sinne!

 

Innholdet i fagkonferansen vil bære i seg: Faghistorie, undervisningspraksis i dag (ved HiT og skoleverket), fagutvikling gjennom studenters arbeider, forskning og kunstprosjekter, utfordringer i fagdidaktiske grunnlagsproblem og veier videre. Dette formidles gjennom forelesninger, utstillinger, kortere presentasjoner, workshop og konferansedeltakeres bidrag.


KEY-NOTE SPEAKERS 
Anne Bamford
Anne Bamford, Professor, University of Arts , London, er kjent som forsker på kreativitet og på norsk kunstfaglig opplæring, skal forelese over temaet : “Creative teaching and learning for children 2 – 18”.

Bengt Molander, Professor NTNU, filosof med bl.a. kunnskapsteori som interessefelt, skal forelese over temaet: «Handlingsbasert læring i framtiden» 

Torunn P. Dagsland, Førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger, har hatt dr.gradsstipend ved HiT og skal forelese over egen phd-avhandling, Åbo Akademi. (2013) med tittelen: «Eleven som aktør i dialog med kunst»


HOVEDUTSTILLERE

DAGENS STUDENTER – Utstillinger av arbeider – prosesser og produkt med orienteringer

 

«The Structure of Xenotransplantation” Jadwiga B. Podowska

KUNSTPROSJEKT – Utstilling og orientering


THE ART of GERMINATION

Stuart Frost,  
Professor, HiT, har landart som spesialfelt. Se også her

Jadwiga B. Podowska,  
Dosent, HiT, har installasjon som spesialfelt
Rolf-Bull Hansen i samtale med den
svenske professoren Carl Malmsten
HVORFOR JUBILERE?

Statens sløyd- og tegnelærerskole startet på Notodden 26. september 1938. Dette mener Institutt for forming og formgiving at det er grunn for å markere med et jubileum der vi inviterer til fagkonferansen Jubileum og visjoner – 75 år på Notodden – Estetikk og utdanning.

Rolf Bull-Hansen ble den første styreren; en stor ildsjel for datidens moderne kunstpedagogikk og reformer i tegneopplæringen med bl.a. Britsch, Read, Lowenfeld og Malmsten som læremestere. Og som selv ble en stor læremester for lærere med bl.a. boka Tegning på naturlig grunnlag. Pedagogiske ideer, opplæringens praksis og utvidelser av fagfeltet vet vi har endret det gjennom tidene – også gjennom fagbetegnelser i skolen: Fra sløyd og håndarbeid til forming til formgivingsfag og formgiving, til  kunst og håndverk.


 
HVA ER SITUASJONEN I DAG? 

Som nevnt innledningsvis står vi overfor nye store utfordringer og valg i et komplekst, globalt og uforutsigbart samfunn. Og vi i fagfeltet mener at estetikk og utdanning er viktigere enn noen sinne. Spørsmålene som ble stilt av våre forfedre og mødre om formål og praksis, er kanskje ikke så ulike våre – eller hva?  Svarene vil, imidlertid, være ganske mangfoldige og kanskje motstridende. Nettopp av den grunn er det vesentlig å stoppe opp å spørre oss selv om fagidentiter og visjoner – formål, ideologiske røtter og praksiser før – nå – framover. 75-ÅRSJUBILEET har dette som bakteppe for fagkonferansen.  

 

VELKOMMEN TIL NOTODDEN!

Frisk opp minner og delta nå – med tanke på framtida!

Ta kontakt med tidligere kull-/klassekamerater og planlegg et «treff».

Ha blikk for fagfeltet sammen med kolleger – kjent og ukjente – til glede og nytte!

 

Klikk her for PROGRAM og PÅMELDING!